Hiển thị một kết quả duy nhất

100,000 200,000 
50,000 150,000