Hiển thị một kết quả duy nhất

50,000 625,000 
400,000 500,000 
100,000 200,000 
125,000 1,000,000 
200,000 400,000 
50,000 150,000